Kommunikation på DMJX

Indlægget er skrevet af Frederik Fisker Wæhrens. Frederik hjælper både studerende og nyuddannede med deres jobsøgning og studietid på siden https://frauddannelsetiljob.dk/. Herunder kan du læse, hvordan han kom ind på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole via kvote 2.

Som så mange andre unge mennesker, så havde jeg en drøm og et mål efter min gymnasietid. Jeg ville ind på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Problemet var dog, at mit snit sandsynligvis ikke var højt nok til at blive optaget på kvote 1. Eller. Det var ikke højt nok. Det vidste jeg godt.

Til mit held havde DMJX valgt at dele fordelingen af optagede på kvote 1 og kvote 2 op i to. Det vil sige, at halvdelen af de optagede blev optaget på kvote 2. Så jeg havde en chance. 

Jeg havde også god tid. For jeg fik først for alvor øjnene op for uddannelsen et par uger efter, at deadline for ansøgning på kvote 2 var overskredet. Altså skulle jeg vente næsten et år på at søge ind.

Det var i løbet af mit første sabbatår, og jeg var egentlig afklaret med, at jeg gerne ville have et sabbatår mere. Så ingen alarm der. Det gjorde til gengæld, at jeg kunne målrette mit andet sabbatår mod de krav, der var til optagelse på kvote 2 på kommunikationsuddannelsen. 

Sådan sørgede jeg for kunne leve op til kravene for optagelse på kvote 2

Hvis det skal give mening for dig som læser, er det nok meget godt, at du kan se de krav, som DMJX stiller til ansøgere på kvote 2. De skriver:

I vurderingen af ansøgningen lægger vi vægt på den motiverede ansøgning samt nedenstående aktiviteter:

  • Niveau og karakterer i fagene dansk og engelsk
  • Andre uddannelsesforløb
  • Erhvervserfaring
  • Samfundsmæssigt engagement, herunder frivilligt arbejde og/eller ulønnet organisatorisk arbejde
  • Udlandsophold
  • Højskoleophold

Lad os tage den fra toppen. Niveau og karakter i dansk og engelsk var heldigvis gode. Begge A-niveau og 10 i det hele. Så ingen problemer der. Det havde jeg heller ikke mulighed for at ændre på, så det var selvfølgelig heldigt. 

Da jeg først for alvor fik øjnene op for kravene her, der var jeg i gang med et udlandsophold. Jeg var med på en rejsehøjskole sammen med 40 andre unge mennesker og gik på en form for sprog- og kulturuddannelse på University of Hawaii i Honolulu. Meget eksotisk. 

Men det var også heldigt, da det netop talte ind i de krav, der blev stillet til kvote 2-ansøgere. Det talte i hvert fald som udlandsophold og “andre uddannelsesforløb”. Men jeg havde selv et ønske om at komme på et mere traditionelt højskoleophold i Danmark i mit andet sabbatår. Så det satte jeg mig som mål, efter jeg kom hjem fra min rejse. 

Højskoleophold, mere erhvervserfaring og hjælp til ansøgningen

Da jeg kom hjem i foråret, vendte jeg tilbage til mit arbejde på en restaurant i Ebeltoft, hvor jeg er fra. Her fik jeg masser af timer i højsæsonen, og jeg fik job på en restaurant mere, så der var timer nok i efteråret og om vinteren, hvor der er mere stille i en ferieby som Ebeltoft. Eller. Der er meget stille. 

Men jeg vidste, at timerne lagt sammen ville tælle som erhvervserfaring ud fra de kriterier, som DMJX brugte. Man skulle nemlig kunne dokumentere 30 timer om ugen i fire måneder, mener jeg. Det lykkedes sådan cirka. 

Men jeg skulle også bruge timerne til at tjene penge, så jeg kunne tage på højskole. Det gjorde jeg i januar 2013. Det var helt fantastisk. Både for mig personligt og fagligt. Jeg lærte meget om mig selv og om alt muligt andet. Og så talte det selvfølgelig med i min kvote 2-ansøgning. 

På højskolen - Aarhus Idrætshøjskole - var der også en studievejleder, som kunne hjælpe mig med min ansøgning til kommunikationsuddannelsen. Det var en rigtig stor hjælp. Derudover havde jeg også en bekendt, der allerede læste på uddannelsen. Jeg fik lov til at se hans ansøgning. Det var også en stor hjælp.

Undervejs deltog jeg også i åbent hus på kommunikationsuddannelsen. Det nævnte jeg også i min ansøgning, og det er jeg sikker på, også vægtede højt. Det viste i hvert fald, at jeg var engageret. 

Jeg fik ikke udført frivilligt arbejde eller lignende, så den del opfyldte jeg ikke. Men jeg opfyldte 5 ud af 6 krav, og jeg skrev en - efter min mening - god motiveret ansøgning. Og jeg kom ind på uddannelsen. 

Du må gerne se min motiverede ansøgning til kvote 2

Hvis du selv vil søge ind på kommunikationsuddannelsen på DMJX eller en uddannelse, der har nogle af de samme krav, vil du nok også gerne se, hvordan min ansøgning tog sig ud dengang. Det skal du have lov til. Herunder kan du se min ansøgning fra dengang. 

Selvom den er næsten 10 år gammel, så er kravene per 2022 stadig de samme. Derfor er den stadig aktuel. 

Motiveret ansøgning


Husk, at du skal skrive din egen ansøgning. Men hvis du kan bruge min som inspiration, skal du være hjerteligt velkommen til det. På min blog har jeg også skrevet en guide om den motiverede ansøgning til kvote 2. Den skal du være velkommen til at læse, når du er færdig med at læse mit indlæg her.

Læs mere om forberedelse til kvote 2