Gå tilbage

Norske Rikke søgte drømmestudiet i Danmark via. Kvote 2

KVOTE 2 SOM NORSK STUDENT

Jeg heter Rikke, er 22 år og studerer medisin i København.

Siden jeg var liten har jeg villet bli lege. Men etter en travel tid på Videregående, kombinert med toppidrett, hadde jeg ikke gode nok karakterer til å komme inn i Norge, eller som nordmann på kvote 1 i Danmark. Jeg så på studiemuligheter i mange andre land, men ville aller helst studere i København.

Jeg hadde lest om kvote 2 på Ansa sine nettsider, men der fant jeg ikke mye informasjon. Det virket uoverskuelig, så jeg la ideen fra meg og fortsatte jakten studiesteder i andre land. Det var ikke før en dansk venninne fortalte meg om kvote 2, at jeg forsto hva systemet handlet om. Med denne forståelsen kom også troen om at jeg kanskje hadde mulighet til å studere i København allikevel.

FORBEREDELSE AV KVOTE 2-TEST

Jeg fant tilfeldigvis aspiri.dk sitt kvote 2 kurs da jeg lette etter mer informasjon. Det virket som et godt forløp, og en kilde til informasjon og klarhet jeg tidligere følte jeg manglet. Det viste seg å være sant, da kurset både lærte meg hvordan systemet fungerer, om selve kvote 2 prøven og de forskjellige delene den består av. I kurset fikk jeg både vite hvilke ferdigheter og hvilken kunnskap som var viktig å ha i forhold til prøven, og muligheten til å gjøre mange eksempeloppgaver. Etter å ha gått gjennom alt stoffet følte jeg meg klar til å ta prøven, selv om jeg var veldig nervøs.

VIDERE TIL DET MUNTLIGE INTERVJUET

Heldigvis gikk prøven bra, og jeg ble innkalt videre til intervju. Men hva handlet dette intervjuet om?  Jeg fant litt informasjon på Københavns universitet sine nettsider, men følte meg stadig ikke klar. Derfor var det bra at et live intervju workshop var en del av kvote 2 kurset. Her fikk jeg både vite hvordan å oppbygge en god besvarelse, hva de som leser intervjuet ønsker å se, og fikk mange typiske spørsmål jeg kunne øve meg på å besvare.  

Jeg var i Monaco den 28. juli da jeg fant ut at jeg hadde kommet inn på drømmestudiet i drømmebyen. Det er et av de lykkeligste øyeblikkene i mitt liv, og jeg kan ikke gjøre annet enn å takke aspiri for å gi meg de beste forutsetningene for å komme inn via kvote 2. 

Læs mere om kvote 2 til KU