KVOTE 2

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL (CBS)

 

Har du besluttet dig for at søge ind på CBS, men er du i tvivl om, om du har et højt nok karaktergennemsnit til at komme ind på kvote 1, så kan du søge kvote 2.

Hvordan skal du ansøge?

Du skal ansøge via Optagelse.dk før fristen d. 15 marts kl. 12. Det er vigtigt, at du tjekker, at du har uploadet alt nødvendig dokumentation. Et lille tip er, at gå tjeklisten nedenfor igennem med en ven inden fristen. 

 

Tjekliste til din kvote 2 ansøgning på CBS:

 • Dit eksamensbevis eller seneste karakterbevis fra gymnasiet.
 • Dokumentation for eventuelle supplerende fag
 • Kopi af pas
 • Dokumentation for opholdstilladelse (Hvis du ikke er dansk statsborger)
 • Dokumentation for aktiviteter (Skal uploades under bilag i din ansøgning)
 • Motiveret ansøgning (hvis din uddannelse kræver dette)
 • Anden relevant dokumentation (f.eks. hvis du tidligere har læst en videregående uddannelse).

Du bliver vurderet ud fra en helhedsvurdering på baggrund af:

 • Karakterer i de specifikke adgangskrav (afhængig af uddannelse)
 • Aktiviteter du har afsluttet i dit sabbatår
 • Motiveret ansøgning (for udvalgte uddannelser)

Det kan desværre (!) ikke siges, hvor meget de enkelte kriterier tæller. Den motiverede ansøgning vægter dog højt i de uddannelser, hvor denne indgår.

Husk, at du via din kvote 2 ansøgning automatisk tages i betragtning til kvote 1.

 

Se vores blogindlæg med et eksempel på en motiveret ansøgning til CBS. 

MOTIVERET ANSØGNING PÅ CBS

Vis hvem du er og hvorfor du er motiveret til lige netop dette studie!

På de fleste uddannelser på CBS indgår en motiveret ansøgning, som er en vigtig del af helhedsvurderingen. På nogle af uddannelserne er der specifikke krav til, hvad du skal besvare i din motiverede ansøgning, men helt overordnet bør du komme omkring din baggrund, dine erfaringer og dine fremtidsplaner i relation til uddannelsen.  

Den gode motiverede ansøgning:

 • Beskriv din motivation og interesser
 • Beskriv din baggrund og fremtid
 • Fortæl hvem du er
 • Vær konkret, specifik og vigtigst af alt personlig frem for professionel

Husk, det er ikke en jobansøgning. Fokuser derfor hellere på at beskrive, hvorfor du er motiveret til studiet og ikke på, hvad du kan bidrage med.

Krav til den motiverede ansøgning:

 • Den motiverede ansøgning må maksimalt fylde to A4-sider
 • Skriv på dansk, hvis du søger en dansksproget uddannelse
 • Skriv på engelsk, hvis du søger en engelsksproget uddannelse

Det er en rigtig god idé at tale med venner og/eller familie om din motiverede ansøgning både før, under og efter du har skrevet den. 

Du kan også søge konsulenthjælp, hvis der er noget specifikt i skriveprocessen, du finder udfordrende som f.eks. inspiration, rød tråd, gennemlæsning eller bare gode råd.

Få gratis vejledning

Hvilke sabbatårsaktiviteter gælder med i vurderingen?

Erhvervsarbejde

For at erhvervsarbejde er gældende skal følgende være opfyldt:

 • Minimum 30 timer om ugen (det skal være én ansættelse)
 • Minimum én sammenhængende måned svarende til 30 dage
 • Maximum 12 måneders erhvervsarbejde tages i betragtning

Der skelnes ikke mellem forskellige former for arbejde, men du SKAL kunne dokumentere dit erhvervsarbejde ved at uploade enten arbejdsgivererklæring eller lønsedler til din ansøgning.

Bemærk: Ansættelseskontrakt eller en anbefaling kan ikke benyttes som gyldig dokumentation.

 

Udlandsophold

For at udlandsophold er gældende, skal følgende være opfyldt:

 • Du skal have opholdt dig i landet i minimum én sammenhængende måned svarende til 30 dage
 • Maximum seks måneders udlandsophold kan tages i betragtning
 • Du skal kunne dokumentere dit udlandsophold ved at uploade enten passtempler, huslejeindbetaling, boarding cards eller dokumentation for aktivitet i landet til din ansøgning

Bemærk: Bookinger og rejseplaner kan ikke benyttes som gyldig dokumentation

 

Anden videregående uddannelse

For at anden videregående uddannelse er gældende, skal følgende være opfyldt:

 • Uddannelsen skal være på højere niveau end gymnasialt niveau
 • Du skal have bestået minimum 5 ECTS-point
 • Maximum 60 ECTS-point kan tages I betragtning

Du skal kunne dokumentere din videregående uddannelse ved at uploade et officielt karakterudskrift med stempel og underskrift til din ansøgning, hvoraf omfanget af faget i ETCS-point fremgår, og hvoraf det fremgår, om faget er bestået.

 

Højskoleophold

For at højskoleophold er gældende, skal følgende være opfyldt:

 • Du skal have boet på højskolen minimum én sammenhængende måned svarende til 30 dage
 • Maximum seks måneder kan tages i betragtning

Du skal kunne dokumentere dit højskoleophold ved at uploade et diplom til din ansøgning, hvor det fremgår, at du har fuldført dit højskoleophold og perioden for opholdet.

 

Hvad med dobbeltaktivitet?

Dobbeltaktivitet vurderes dobbelt i behandlingen af din ansøgning og kan være en kombination af enten:

 • Udlandsophold og erhvervsarbejde
 • Udlandsophold og videregående uddannelse
 • Udlandsophold og højskoleophold

For at dobbeltaktiviteten er gældende, skal begge aktiviteter være foregået samtidig i en periode på mindst én måned. Max. Seks måneders dobbeltaktivitet kan indgå i din vurdering.

CBS-FRISTER

 • Ansøgningsfrist på optagelse.dk: 15. marts kl. 12
 • Dokumentation for opfyldelse af adgangskrav: 5. juli
 • Svar på ansøgning: 28. juli

 

Hjælp til forberedelsen

Undersøg mulighederne for at søge hjælp til kvote 2.
Udfyld formularen og bliv kontaktet.