Læs de seneste nyheder om kvote 2

Vi opdaterer her, hvis der er sket ændringer i forhold til kvote 2-prøven eller omkring andet relevant information omkring kvote 2.