Gå tilbage

Motiveret ansøgning til CBS

Hvis du vil søge ind på en uddannelse på CBS igennem kvote 2 er det påkrævet, at du skriver en motiveret ansøgning. Vi har samlet en række gode råd fra studerende, som er blevet optaget gennem kvote 2 og har samtidig vedlagt et eksempel på en motiveret ansøgning til CBS.

GODE RÅD TIL EN MOTIVERET ANSØGNING:

  • At sætte de ting du har lavet i dine sabbatår i relation til den uddannelse du søger ind på.
  • At beskrive hvad du mener, at du kan bidrage til studiet med (fx til studiemiljøet).
  • Du kan eventuelt skrive hvilken kandidat du overvejer efter bacheloren (hvis du har dette i tankerne).
  • At nævne nogle fag, der er på den uddannelse du søger ind på og hvorfor, at du tror, at du vil være ekstra god til dem.
  • Nævne ting som viser, at du er ekstra motiveret fx hvis du har været til åbent hus eller kontaktet en mentor/vejleder for at høre om uddannelsen.
  • Husk at vedlægge beviser på det arbejde/praktikophold/højskoleophold som du eventuelt nævner i din ansøgning.

Nedenfor kan du se et eksempel på en motiveret ansøgning fra en studerende (anonymiseret), som blev optaget på uddannelsen HA Projektledelse gennem kvote 2 i sommers. 

HUSK at du skal skrive din egen ansøgning, men du kan bruge denne som inspiration.                              Held og lykke med kvote 2-processen!

 

 ET EKSEMPEL PÅ EN MOTIVERET ANSØGNING TIL CBS

Mit navn er …, jeg er 20 år gammel, og jeg ansøger om optagelse på HA i projektledelse på CBS. Uddannelsen tiltaler mig, fordi den i høj grad formår at koble teoretisk viden inden for økonomi og ledelse sammen med praktisk casearbejde. Det vil kunne styrke min grundlæggende forretningsforståelse og evne til at udvikle, gennemføre og evaluere projekter. Det motiverer mig at gennemføre et studie, der kan bidrage til, at mine mange ideer og projekter i fremtiden får de bedste betingelser for at blive succesfulde og lykkes. Undervisningsformen på HA PRO tiltaler mig i høj grad, med muligheden for at koble teori med konkrete cases og projekter. Derudover vil jeg glæde mig til praktikforløbet på 5. semester, hvor der er mulighed for at tage på udveksling eller arbejde i projektorienteret forløb hos en virksomhed.

Jeg vil beskrive mig selv som en initiativrig ung mand, der trives med at have mange bolde i luften. Jeg ser mig selv som iderig, entreprenant, målrettet, ambitiøs, viljestærk, god til at skabe relationer og netværk, og god til at samarbejde. Som 12-årig blev jeg udtaget til … Her tilegnede jeg mig mange kompetencer, særligt udholdenhed, konkurrencementalitet, samarbejdsevner og ansvarsbevidsthed. Jeg har lært betydningen af forskellen mellem individualisme og egoisme; at styrke et team med individuelle kvaliteter eller kun pleje egne interesser. Det, der gør mig unik, er, at jeg har kombinationen af viljen til at vinde med ydmyghed og forståelse for at kigge indad og tage ved lære af andre samt lære af mine egne fejl. Samtidig interesserer jeg mig for andre mennesker og hvad der motiverer og driver dem. Jeg ser derfor også frem til at blive en aktiv del af et godt studiemiljø på CBS, selvfølgelig med fokus på min egen læring, men også at møde nye mennesker og have det sjovt. Udover at jeg personligt vil blive styrket af at studere på CBS, så vil jeg bidrage til et positivt og engageret, men også ambitiøst studiemiljø.

Jeg afsluttede min STX i samfundsfag og matematik i 2020, og siden da har jeg haft travlt med mange aktiviteter, der har udviklet mig og givet mig gode praktiske erfaringer, som jeg nu drømmer om at kombinere med solid teoretisk viden på studiet HA projektledelse på CBS. Jeg har siden august 2020 haft fuldtidsbeskæftigelse hos … et firma der sælger online markedsføring og digitale strategier. Jeg er Strategy Specialist (sælger), og mit ansvar er at sælge marketingsprodukter til SMV’er, der ønsker at styrke deres online tilstedeværelse og øge deres kundeflow. En del af min tid går med projektledelse og koordinering af aktiviteter med eksisterende kunder. Indblikket i … arbejde med projekter er et rigtigt godt praktisk fundament, hvorpå jeg nu ønsker at bygge teori og praksis fra HA PRO studiet. Særligt 1. semester-fagene ”Grundlæggende projektledelse”, ”Ledelse af teams og processer” samt ”Organisationsteori” motiverer mig. 

Sideløbende med mit nuværende fuldtidsarbejde har jeg været i gang med opstart af flere egne virksomheder. Sammen med en gymnasiekammerat har jeg de seneste 1,5 år købt, renoveret og videresolgt to københavnske ejerlejligheder. Erfaringerne fra disse to eventyr har været lærerige og givet indblik i kompleksiteten i bl.a. finansiering, planlægning, økonomi- og tidsstyring, indkøb og logistik: Emner, som jeg gerne vil lære mere om på HA PRO. Ejendomsprojekterne er foretaget i privat regi, men der er nu stiftet både holdning- og driftsselskab i jagten på at udleve drømmen om at opstarte og drive et ejendomsselskab. Jeg har vedlagt forretningsplan fra … der har fokus på udlejning af boliglejemål. 

Jeg har samtidig grundlagt en virksomhed … sammen med en anden kammerat, hvor vi tilbyder fodboldunderholdning og shows med fodboldtricks både B2C og B2B. Jeg er i dag ansvarlig for at drive virksomheden i gang, særligt med fokus på salg og markedsføring, samt for at ansætte vores konsulenter. Se dokumentation i form af hjemmesiden på …

Mit ønske er, at mit studie HA PRO vil kvalificere mig til at varetage spændende jobs, der stiller store krav til evner inden for projektledelse og indsigt i virksomhedsøkonomi. Jeg forestiller mig at få mulighed for ledelse af store projekter, der eksempelvis særligt handler om virksomheders økonomi, udvikling af nye produkter og forretningsområder, eller medvirken ved etablering af nye start-ups og ved virksomheders fusion og opkøb. Jeg vil runde af med at sige, at jeg personligt er af den overbevisning, at en uddannelse er noget man tager og ikke noget man får, og vælger I at optage mig på HA PRO kan jeg garantere at jeg vil være motiveret til at tage min uddannelse.