Gå tilbage

Din guide til uniTESTEN og kvote 2-prøven på KU

UNITESTEN

Når du søger om optagelse gennem kvote 2 på Syddansk Universitet og Aarhus Universitet skal du gennem uniTESTen. 

Denne tester dig i dine generelle kompetencer som studerende, herunder dine evner til at løse opgaver hvor al nødvendig information er givet. Den tester altså IKKE din paratviden. 

uniTESTen er en multiple choice test som indeholder opgaver der kræver at du skal: 

  • kunne analysere og træffe beslutninger ud fra en given information (kritisk tænkning)
  • kunne løse problemer på baggrund af almindelige kvantitative oplysninger som fx. tal, regneark og grafer (kvantitativ tænkning)
  • kunne forstå en tekst samt de sociale kulturelle sammenhænge, den er et udtryk for (sproglig tænkning)

læs mere om uniTEST på SDU  læs mere om uniTEST på AU

 

KU'S KVOTE 2 PRØVE

Når du søger om optagelse på Københavns Universitet gennem kvote 2 skal du først gennem deres optagelsesprøve. Hvis du får nok point til denne prøve bliver du inviteret til et skriftligt eller mundtligt interview. 

Optagelsesprøven tester dig i dine generelle studiekompetencer gennem: 

  • din faglige læseforståelse
  • generel læsning
  • engelsk læseforståelse
  • generel matematik
  • grafer og tabeller
  • logik og mønstergenkendelse 

læs mere om kvote 2-prøven på KU