Aflyst uniTEST 2021

AU's uniTEST 2021!

Aarhus Universitet afholder grundet corona ikke uniTEST eller adgangsprøve i år!

Hvad betyder det for dig?

Hvis du har søgt kvote 2 på Medicin, en diplomingeniøruddannelse eller de naturvidenskabelige og tekniske bacheloruddannelser på AU, vurderes du nu ikke på baggrund af uniTEST eller adgangsprøven.

Din ansøgning vurderes i stedet ud fra:

  • Dit karaktergennemsnit i særligt relevante kvote 2-fag fra din adgangsgivende eksamen (Du kan finde fagene på AU's hjemmeside)
  • Anden relevant dokumentation af dine kvalifikationer f.eks. erhvervserfaring og udlandsophold

 

Hvad så nu?

Det er vigtigt, at du undersøger hvilke kvote 2-kriterier, der gælder til den uddannelse du søger! Kriterierne varierer fra uddannelse til uddannelse.

Din dokumentation skal være uploadet senest d. 30 april!

Bemærk! Hvis du også søger ind på SDU, og skal til uniTEST der, vil AU ikke tage dit prøveresultat fra denne test med i vurderingen. 

Læs mere på bachelor.au.dk

 

Direkte link til dig, der søger Medicin

Direkte link til dig, der søger Nat-Tech