Gå tilbage

Kvote 2 på jura, københavns universitet

Hvordan forbereder man sig til kvote 2-interviewet

Har du fået et af de bedste resultater til kvote 2 prøven kan du blive inviteret til interview! Men hvad skal man vide før kvote 2 interviewet på KU og SDU?

Det kan enten dreje sig om et skriftligt interview eller et mundtligt interview. Fælles for begge slags interview er, at du vil blive vurderet på din viden om den uddannelse som du søger ind på samt ambitioner og tanker omkring dit fremtidige studieliv.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis du søger ind på flere uddannelser, kan du blive inviteret til flere interviews. 

Husk at forberede dig godt og vær dig selv under interviewet! Det er en god mulighed for at vise, hvem du er og hvorfor netop DU vil være en god studerende på den pågældende uddannelse.

 

 HVORDAN FOREGÅR KVOTE 2 INTERVIEWET PÅ KU?

De fleste uddannelser på Københavns Universitet afholder skriftlige interviews, heriblandt jura, psykologi og medicin. Der er dog nogle få, der afholder mundtlige interviews. Det gælder blandt andet for uddannelserne til:

  • Skov- og landskabsingeniør 
  • Tandplejer
  • Teater- og performancestudier
  • Veterinærmedicin

Det skriftlige interviews afholdes fra d. 17.-29. maj, hvor de mundtlige interviews ligger i uge 22-24. 

Læs mere om hvad de forskellige uddannelser på KU kræver her 

 

HVORDAN FOREGÅR KVOTE 2 INTERVIEWET PÅ SDU?

Kvote 2 interviewet på Syddansk Universitet varierer afhængigt af uddannelsen. For psykologi på SDU er det eksempelvis dit resultat fra uniTESTen, der afgør om du bliver optaget eller ej. På denne uddannelse bliver du altså ikke inviteret til et efterfølgende interview. Anderledes forholder det sig, hvis du søger jura gennem kvote 2. Her kan du efterfølgende blive inviteret til et mundtligt interview, som tager udgangspunkt i din motiverede ansøgning og CV. Hvis du derimod søger medicin gennem kvote 2 skal du igennem et MMI - Multiple Mini Interview. 

 

Hvad er MMI (Multiple Mini Interview)?

MMI bliver afholdt på SDU i Odense d. 1. juni. Du vil modtage dit testresultat af uniTESTen og eventuelle indkaldelse til MMI sidst i maj måned. 

Multiple Mini Interview er en serie af strukturerede mini interviews, der bliver brugt til at evaluere dine faglige og personlige kompetencer. Evalueringen sker på baggrund af en række områder, herunder motivation, kognitiv formåen, personlig integritet, fagspecifik viden og færdigheder, etik og kommunikation. 

 Læs mere om hvad de forskellige uddannelser på SDU kræver her

 

 HVILKE KRITERIER BLIVER DU BEDØMT PÅ TIL KVOTE 2 INTERVIEWET?

Kvote 2 interviewet har til formål at afdække om du som studerende har de faglige og studietekniske kompetencer til at gennemføre og trives på den uddannelse, du søger ind på. Desuden ønsker de, at se om du har sat dig grundigt ind i hvad uddannelsen går ud på og, hvilke forventninger du har til dig selv som studerende. 


HVORDAN VISER JEG, AT JEG HAR STUDIEPOTENTIALE?
Det er vigtigt, at du kan argumentere for, hvorfor du vil være en god studerende på netop denne uddannelse. Du skal have reflekteret over dine erfaringer med forskellige fag, metoder, undervisnings- og arbejdsformer, og kunne forklare, hvordan dine erfaringer kan hjælpe dig godt igennem uddannelsen. Derudover skal du kunne pege på, hvad du kan bidrage med til din uddannelse. Det kan være at du som kvote 2 ansøger på psykologi har fået et indblik i fagområdet og studieteknikkerne efter at have haft psykologi som valgfag i gymnasiet eller et kursus på en højskole, og dermed kan bruge denne erfaring i din fremtidige uddannelse.

 
GÅR DE OP I FAGLIGE FÆRDIGHEDER?
Det er også vigtigt, at du har styr på dine faglige færdigheder og kan formulere dig klart og præcist om, hvordan dine færdigheder gør dig til en god studerende på den konkrete uddannelse. Lav en liste over dine faglige færdigheder og øv dig i at beskrive dem på en klar og overbevisende måde.

 
SÅDAN VISER DU FAGLIG MOTIVATION!
Hvorfor vil du gerne læse netop denne uddannelse? Hvad er din motivation, og hvilke fag/fagområder glæder du dig særligt til at studere på uddannelsen? Det er vigtigt at kunne forklare, hvad der interesserer dig ved uddannelsen, og hvorfor du gerne vil studere på universitetet. Det kunne for eksempel være, at du som kvote 2 ansøger på medicin er særligt interesseret i fagene anatomi, fysiologi og patalogi - da disse fagområder danner grundlaget for at forstå kroppens funktioner og sygdomme.

 
HAR DU SAT DIG ORDENTLIGT IND I UDDANNELSEN?
Sørg for at have lavet grundig research på den uddannelse, du søger ind på. Du skal kunne svare på spørgsmål om uddannelsen og kunne argumentere for, hvorfor den er relevant for dig og dine fremtidsplaner. Det kan være at du som kvote 2 ansøger på jurastudiet bør tale med jurastuderende og uddannede jurister for dermed at få et bedre indblik i uddannelsen og dens relevans for dine fremtidsplaner. Dette har du ofte mulighed for til åbent hus på uddannelsen.  

 
FÅ DE GODE POINTER FREM VED AT TRÆNE DIN FORMIDLINGSEVNE!
Det er vigtigt, at du kan formidle dine kompetencer og erfaringer inden for de fire ovenstående kriterier klart og præcist. Det er også vigtigt, at det du fortæller, er relevant for uddannelsen og viser, hvorfor du vil være en god studerende.

 
HVORDAN FORBEREDER MAN SIG PÅ KVOTE 2 INTERVIEWET?


For at kunne klare dig bedst muligt til interviewet er det afgørende at du forbereder dig grundigt. Derfor har vi samlet 8 gode råd til din forberedelse.

1. Sæt en dato for hvornår du starter din forberedelse

Først og fremmest bør du sætte en dato for hvornår du vil starte din forberedelse. Det kan hjælpe dig til at sørge for at du starter i god nok tid til, at du kan nå en grundig forberedelse.

2. Skriv det ned, formulér dig og øv dig!

God formidlingsevne skal trænes! Uanset om det er et skriftligt eller mundtligt interview er det en god ide at øve dig på din formidling. Dette kan du gøre ved at skrive dine svar ned og øve dig på mundtligt at formulere dem. På denne måde reflekterer du endnu en gang over dine svar, og hvordan de bedst muligt kan formidles.

3. Overvej hvad det er DU kan?

Du kan starte med at tænke over, hvilke faglige færdigheder og viden du allerede har opnået fra dine tidligere erfaringer. Måske havde du et yndlingsfag i gymnasiet som du var særligt god til? Eller måske løste du en vigtig opgave på dit tidligere arbejde på en måde, der krævede specifikke færdigheder eller viden?

Derudover er det vigtigt at tænke over dit studiepotentiale - altså, hvordan du vil håndtere uddannelsens studie- og arbejdsformer. Overvej hvilke kompetencer og erfaringer, du allerede besidder, som kan hjælpe dig med at arbejde på den måde, uddannelsen kræver. Tænk tilbage på din gymnasietid - hvad fungerede godt for dig, når du sad til undervisning, deltog i gruppearbejde eller lavede lektier? Hvordan kan disse erfaringer hjælpe dig som universitetsstuderende?

4. Hvad er din motivation for at søge ind på netop denne uddannelse?

Når du søger ind på en uddannelse, er det vigtigt at huske på, at din faglige motivation er det, der skal skinne igennem. Selvom det kan være fristende at dele personlige historier og oplevelser, der har ført dig til uddannelsen, er det bedst at fokusere på dine faglige interesser og ambitioner.

Du kan starte med at tænke over, hvilke af uddannelsens fag og fagområder der interesserer dig mest, og hvorfor det er tilfældet. Er det et bestemt fag, der fascinerer dig, eller er det hele uddannelsens indhold, der virker spændende? Det er også en god idé at overveje, hvad der vil udfordre dig mest på uddannelsen, og hvordan du vil tackle disse udfordringer.

5. Øv dig på at have en god struktur

God struktur hjælper din modtager med at få overblik i det skriftlige interview. På den måde viser du også, at du har styr på det, du formidler. Overvej, hvordan og i hvilken rækkefølge du vil præsentere dine pointer.

Kom hurtigt frem til din pointe: Du har begrænset plads og tid til at formidle dine pointer. Fokuser på pointen, og vær opmærksom på, at du ikke bruger pladsen på at tale eller skrive dig varm - undgå overordnede formuleringer!

6. Et korrekt grammatisk sprog

I det skriftlige interview bliver du bedømt på om du har et passende og varieret sprog uden meningsforstyrrende grammatiske fejl. Et godt grammatisk korrekt sprog er derfor vigtigt for at give et positivt indtryk af dine sproglige evner. Det sikrer forståelsen af dit budskab og giver dig selv den bedste mulighed for at præsentere dig selv og dine kvalifikationer på en selvsikker måde.

7. Sørg for en konkret og relevant besvarelse

Er du konkret, hjælper du din modtager med at forstå det, du vil formidle. Det kan være fristende formidle sig overordnet i håbet om at afdække så meget som muligt, men det kan faktisk have den modsatte virkning. En af de største faldgruber blandt ansøgere er at bruge for overordnede formuleringer. Når du bruger generelle termer og udtryk, fortæller du ikke så meget om, hvad det er netop DU kan. Modtageren må derfor gætte sig til, hvad du mener, og dette kan trække ned i bedømmelsen af dit interview.

8. Kend din uddannelse!

For at kunne svare relevant og konkret på interviewspørgsmålene er det afgørende, at du har et godt kendskab til den uddannelse du søger ind på. Derfor vil vi råde dig til at lave en grundig research på uddannelsen inden du deltager i interviewet. Nedenfor får du en guide til hvordan du kan bære dig ad med denne research.

 
HVORDAN LAVER MAN RESEARCH PÅ UDDANNELSEN OP TIL KVOTE 2?


 Lær din uddannelse grundigt at kende, så du er godt klædt på til kvote 2 interviewet og de spørgsmål der må komme.

Dette kan du gøre:

-       Ring til en studievejleder

Du kan ringe til en studievejleder for at få mere viden om den uddannelse du søger ind på og hvilke faglige og studietekniske kompetencer uddannelsen kræver.

-       Tag et uddannelsestjek

Tag et uddannelsestjek på studier.ku.dk for at tjekke din viden om uddannelsen og om du er klar til at læse den. Herefter kan du desuden få vejledning til hvordan du bliver klogere på uddannelsen.

-       Dyk ned i studieordningen

Læs uddannelsens studieordning. En studieordning fastsætter retningslinjerne for strukturen og tilrettelæggelsen af din uddannelse. Den indeholder regler for, hvordan du skal fuldføre din uddannelse og beskriver både formålet og opbygningen af uddannelsen

-       Læs om uddannelsens undervisning og opbygning

Orienter dig i uddannelsens undervisning og opbygning så du kan vise at du er godt inde i uddannelsens faglige indhold.

-       Besøg uddannelsen

Hvis du har mulighed for at deltage til et åbent hus på uddannelsen, kan dette være en god ide. Her har du mulighed for at stille de spørgsmål du må have. Samtidig kan du til interviewet vise, at du har udvist særligt engagement for at lære uddannelsen at kende.

Vi har desuden lavet et skema med spørgsmål som du kan stille dig selv, når du starter din research.

 

TRYK HER FOR AT DOWNLOADE SKEMAET OG BEGYND AT SKRIVE